Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/httpd/htdocs/kiche/public_html/head.lib.php:19) in /home/httpd/htdocs/kiche/public_html/head.php on line 4
게시판 회원동정

회원동정

제목 [혼사] 유종석 교수(서울시립대) 결혼
성명 한국화학공학회 작성일 2022-05-12 조회 779
첨부
서울시립대학교 화학공학과 유종석 교수님의 결혼 소식을 아래와 같이 알려드리오니
축하하여 주시기 바랍니다.

■ 일 시: 2022년 6월 6일(월), 오후 3시
■ 장 소: 서울특별시 강남구 역삼1동 언주로 564 라움 3층 폰드가든
■ 연락처: 010-4293-6250 (유종석)
■ 마음 전하실 곳: 우리은행 263-070418-02-003 (유종석)
■ 모바일 청첩장: https://barunsonmcard.com/m/yoochoi
No. 제목 이름 작성일 읽음
1976 한국화학공학회 2022-06-03 565
[혼사] 유종석 교수(서울시립대) 결혼
한국화학공학회 2022-05-12 779
1974 한국화학공학회 2022-05-11 456